Categories
Statyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

darbuotojų saugaDarbų (darbo) saugos tarnyba – įmonės, įstaigos ar organizacijos organas atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių organizavimą, įgyvendinimo kontrolę. Priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos, tarnybos funkcijas gali atlikti pats įmonės vadovas (darbdavys) ar jį atstovaujantis, įgaliotas asmuo. Pagal įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose esančius ekonominių veiklų rūšių priedus įmonės vadovas ar jo įgaliotas, jam atstovaujantis asmuo gali atlikti darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kai įmonės darbuotojų skaičius pagal pirmą priedą neviršija 9 žmonių, pagal antrą – 19, pagal trečią – 49. Tarnybos funkcijas įmonėje gali atlikti darbdaviui tiesiogiai pavaldus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ar specialistai (priklausomai nuo įmonės darbuotojų skaičiaus ir ekonominės veiklos rūšies). Įmonė, įstaiga ar organizacija taip pat gali sudaryti sutarį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai atlikti. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas turi teisę iš įmonės vadovo gauti visą reikiamą informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti. Tarnybos specialistas turi nuolat vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos situaciją darbo vietose, darbo metu, darbo priemonių, įrenginių, patalpų tinkamumą darbui atlikti. Nuolat analizuoti situaciją, kurti ir teikti darbdaviui pasiūlymus darbuotojų darbo sąlygų būklės gerinimui. Gavus įmonės vadovo patvirtinimą, organizuoti būklės gerinimo plano įgyvendinimą. Tarnybos specialistas darbdavio patvirtinta tvarka instruktuoja darbuotojus pagal darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, atlieka jų atestaciją. Konsultuoja darbuotojus ir darbdavį saugos ir sveikatos klausimais. Sudaro darbuotojų privalomojo sveikatos tikrinimo grafiką, analizuoja medicinines išvadas, pagal jas teikia įmonės vadovui pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės užtikrinimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas organizuoja, atlieka ir koordinuoja įmonės profesinės rizikos vertinimą, sudaro planą profesinės rizikos veiksnių šalinimui. Taip pat vadovaudamasis teisės aktais ruošia įmonės saugos ir sveikatos dokumentus. Darbe įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar avarijai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas dalyvauja tyrime, analizuoja aplinkybes, priežastis, registruoja. Organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *